Eiendomsadvokaten.no

Hvorfor velge oss?

Advokatene bak Eiendomsadvokaten har bred erfaring innenfor alle rettsområdene tilknyttet eiendom. Vi kan bistå deg med alt fra nabotvister, arealavvik, mangelsaker og dårlig utført håndverkerarbeid, enten det gjelder enebolig, rekkehus, leilighet eller hytte.

Våre advokater bistår privatpersoner og selskap innen tvisteløsning og prosedyre. Vi gir deg alltid effektiv, profesjonell og personlig oppfølging og tilrettelegger for en nær dialog med våre klienter.

Vi bistår klienter fra hele landet – alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 100 ansatte. Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende vurdering av saken din.

Våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen.

Trenger du hjelp?


Eiendomsadvokaten hjelper deg!

Gratis 24/7 saksvurdering

+47 40 19 19 00

Det kan lett oppstå problemer i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Du har en rekke plikter og rettigheter, både som kjøper og selger. Det er mye du bør tenke på, og det er ofte snakk om mye penger. For at du skal få det du har krav på, er det viktig å ta kontakt med våre advokater slik at du går frem på riktig måte. I motsatt fall kan du tape en eller flere rettigheter, og veldig mye penger.

Visste du for eksempel at man mister retten til prisavslag, erstatning og heving dersom man oversitter reklamasjonsfristen? Eller at man som kjøper av et hus eller en leilighet har en undersøkelsesplikt?

Våre advokater har lang erfaring og står klare til å hjelpe deg. Vi vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Forsikringsselskapet ditt vil også være med på å dekke utgiftene til advokat, og vinner du frem med kravet vil motparten bli dømt til å dekke alle kostnadene du har hatt i saken.

HVA KAN VI BISTÅ DEG MED?

Huseiernes Landsforbund:

“- Seks av ti klager på feil og mangler etter boligkjøp!”

Eiendomsadvokaten bistår både kjøpere og selgere, i store og små saker.

shutterstock_752300086

Når foreligger feil eller mangler?

Er det skadedyr som skjeggkre og perlekre i boligen din? Er leiligheten du har kjøpt mindre enn opplyst? Har du problemer med fukt, sopp eller råte i din bolig? Dette er typiske feil og mangler som kan vise seg etter at du har kjøpt drømmeboligen. Dersom du mistenker at boligen din er beheftet med feil eller mangler bør du ta kontakt med en advokat innen kort tid. Eiendommen du flytter inn i skal samsvare med det avtalte. Vi står klare til å bistå deg.
shutterstock_694253248

Hva reguleres av avhendingsloven?

Avhendingsloven kommer til anvendelse når eiendomsretten til en bolig går over på en annen ved salg, som bytte for noe eller den gis bort som en gave. Det er i tillegg viktig å huske at kjøpekontrakten er det viktigste dokumentet. Avhendingsloven supplerer avtalen og kan ikke fravikes dersom kjøperen er forbruker. Loven gjelder ikke ved kjøp og salg av nybygg.
shutterstock_237381262

Hva er en servitutt?

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over en annens eiendom. Typiske servitutter er veirett, bruksrett, ferdselsrett og hogstrett. Du har for eksempel lov til å kjøre over en annen eiendom for å komme frem til ditt eget hus. Det er servituttloven som regulerer bruks- og rådighetsrettene.
shutterstock_1144059377

Hvilke eierformer finnes?

Selveiet enebolig, eierseksjonssameier, andelsleilighet i borettslag, aksjebolig, tomtefeste. Det finnes mange ulike måter å eie en eiendom på. Dersom du har spørsmål om hvilken eierform som passer deg best og hvorfor, kan du ta kontakt med oss.
shutterstock_1300916740

Krangler du med naboen?

Til tross for at du tilsynelatende har funnet «drømmeboligen», er det én ting du alltid får med på kjøpet: Naboer. Problemer knyttet til et eller flere trær som er i veien er en velkjent grunn til at nabokrangler eksisterer. Det samme gjelder plassering av garasjer og støy. Heldigvis finnes det lovgivning på området – naboloven.
shutterstock_726441562

Håndverkertvister - hva er det?

Har du opplevd at det endelige resultatet ikke blir som forespeilet eller avtalt? Dersom du har opplevd at en håndverker ikke har gjort jobben sin kan det hende at det foreligger en mangel ved tjenesten. Som forbruker har du rettigheter etter håndverkertjenesteloven, og vi står klare til å bistå deg med å for eksempel gjøre mangelsbeføyelser gjeldende.
shutterstock_1300916740

Jeg har kjøpt eierskifteforsikring , kan jeg likevel bruke en advokat fra Eiendomsadvokaten?

Ja!

Selv om du har boligkjøperforsikring f.eks via HELP, står du fritt til å la deg bistå av advokatene bak Eiendomsadvokaten. Da dekker boligkjøperforsikringsselskapet utgiftene du har til å bruke oss. Du er altså ikke nødt til å bruke forsikringsselskapets advokater.

Har du boligselgerforsikring, f.eks via Protector, og de har søkt om regress, kan du la deg bistå av Eiendomsadvokaten mot boligselgerforsikringselskapet.

Våre advokater vet hva som skal til for å vinne frem med både kjøper og selgers krav.

shutterstock_726441562

Hva hvis jeg ikke har eierskifteforsikring?

Enten du er kjøper eller selger kan du benytte deg av en advokat fra Eiendomsadvokaten.no, selv om du ikke har tegnet eierskifteforsikring. Da søker vi om rettshjelpsdekning fra ditt forsikringsselskap. På denne måten vil det meste av dine advokatutgifter dekkes av forsikringen. Slik forsikring kan du ha via din innboforsikring, gården du har kjøpt leilighet i, eller via dine foreldre. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg å finne ut av det.

Vi har erfarne advokater som vet hvordan man vinner frem med både kjøper og selgers krav.

Kontakt oss

Vi bistår klienter fra hele landet med alle tenkelige tvister knyttet til eiendom. Våre advokater har bred erfaring og er her for deg og din sak 24/7!
Torggata 10, 0181 Oslo
(+47) 40 19 19 00

Besøke oss?