Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar Avhending av fast eiendom reguleres avhendingslova. Dette innebærer kjøp, salg eller bytte av typisk enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, tomt eller hytte. Lovens kapittel 3 omhandler krav til boligens tilstand og er det rettslige grunnlaget for når det foreligger mangler. Avhendingslova § 3-9 regulerer mangler ved kjøp som er gjort med “som…

Read more

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar Selv om det ikke foreligger feil ved eiendommen kan mangelsspørsmålet oppstå. Det kan utgjøre en mangel at opplysningene som er gitt ikke er i overensstemmelse med hvordan eiendommen faktisk er. Opplysningsplikten etter avhendingslova reguleres av § 3-7 og § 3-8. I disse bestemmelsene skiller vi mellom opplysningssvikt og opplysningsrisiko. Opplysningsrisiko er når det er gitt…

Read more