Høy strømregning førte til prisavslag

Høy strømregning førte til prisavslag Det er skuffende når den nykjøpte boligen ikke står til forventningene. Mangler kan komme i mange former. Typiske mangler er vannskader, rådighetsmangler eller skadedyr, men også andre mangler kan forekomme. Nylig ble en sak klaget inn for finansklagenemda hvor kjøperen ønsket å gjøre krav gjeldende grunnet høy strømregning. Finansklagenemda tilkjente…

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes. Dette innebærer at en kontraktspart som bryter sine forpliktelser etter avtalen som hovedregel må stå til ansvar overfor motparten.  Et unntak fra denne hovedregelen er de tilfellene hvor det foreligger en ansvarsbefriende hindring. I denne artikkelen forklarer vi hva unntaket innebærer, og gir deg…

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere  I begynnelsen av februar 2020 kom Høyesterett med en ny domsavgjørelse mot et arkitektfirma. Dommen har betydning for hvor langt erstatningsansvaret strekker seg overfor utenforstående tredjemenn. Har du behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av en bolig? Vi hjelper deg. I HR-2020-312-A tok Høyesterett stilling til om…

Skygger naboens trær for eiendommen din?

Skygger naboens trær for eiendommen din? Mange konflikter som oppstår i naboforhold omhandler naboens trær eller naboens hekk. Mange ønsker seg best mulig solforhold eller utsikt, og kunne tenkt seg treet på naboeiendommen fjernet. På den andre siden ønsker kanskje naboen å skjerme innsynet på sin eiendom ved å beholde trær eller andre forekomster på…

Hvorfor er det nødvendig å tinglyse?

Hvorfor er det nødvendig å tinglyse? Noen ganger ønsker man å spare seg for dokumentavgiften som følger med det å tinglyse en rettighet. Er det slik at det er nødvendig å tinglyse alle rettsstiftelser på en eiendom? Ved behov for advokathjelp er du velkommen til å ta kontakt med oss. Som utgangspunkt oppfordrer vi alltid å tinglyse.   For…

Avhendingslova § 3-10 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-10 med lovkommentar Avhending av fast eiendom reguleres avhendingslova. Dette innebærer kjøp, salg eller bytte av typisk enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, tomt eller hytte. Lovens kapittel 3 omhandler krav til boligens tilstand og er det rettslige grunnlaget for når det foreligger mangler. Avhendingslova § 3-10 omhandler undersøkelse av eiendom før kjøp. Bestemmelsen vil ofte…

Når det er feil i prospektet

Når det er feil i prospektet Har du noen gang opplevd at boligprospektet ikke er i overensstemmelse med boligens faktiske stand? Kanskje solforholdene skiller seg fra det som var angitt i prospektet? Eller sto det at fellesutgiftene omfattet flere poster enn hva som er tilfellet? Boligprospekt kan ha en tendens til å overdrive boligens gode…

Kan nabostøy føre til krav om prisavslag?

Kan nabostøy føre til krav om prisavslag? Kan man gjøre krav gjeldende mot selger på grunnlag av nabostøy? Hvor mye skal i så fall til før du kan få tilkjent prisavslag? Hvis selger ikke har opplyst om spesielle naboforhold, kan dette utgjøre en mangel etter avhendingslova. Har du behov for advokathjelp ved kjøp eller salg av bolig? Ta…

Skal du leie ut leiligheten din i 2020?

Skal du leie ut leiligheten din i 2020? Skal du leie ut leiligheten din? Dersom du driver med korttidsutleie er det viktig å være oppdatert på hvilke regler som gjøres gjeldende på området, og hva slags ansvar dette medfører for eier.  Fra 1. Januar 2020 trådte endringer i eierseksjonloven og borettslagsloven i kraft. Dette innebærer…

Hvem har ansvar for å brannsikre boligen?

Hvem har ansvar for å brannsikre boligen? Julen er her, adventsstaken står på bordet og boligen dufter av deilige juleduftlys. Juletiden er ikke den samme dersom stearinlysene ikke er tent, men det gjelder å passe godt på slik at julekosen bevares. Levende lys er nemlig en versting i boligbrannstatistikken. For å unngå en røyklagt leilighet er…