Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere  I begynnelsen av februar 2020 kom Høyesterett med en ny domsavgjørelse mot et arkitektfirma. Dommen har betydning for hvor langt erstatningsansvaret strekker seg overfor utenforstående tredjemenn. Har du behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av en bolig? Vi hjelper deg. I HR-2020-312-A tok Høyesterett stilling til om…

Rt. 2002 s. 1425

Rt. 2002 s. 1425 I Bukkebo-dommen (Rt. 2002 s. 1425) foretok Høyesterett en mangelsvurdering av en bolig solgt “som den er”. Før kjøpets inngåelse hadde selgeren opplyst kjøper om at boligen hadde problemer med vanninntrengning. Kjøperen var med andre ord klar over feilen, men det viste seg at utbedringskostnadene ble høyere enn antatt. Hadde eiendommen…

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?  

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?   Oslo kommune  krevde at Selvaag Bolig måtte finansiere og gjennomføre utbyggingen av en turvei for å få tillatelse  til å bygge  ut  et boligfelt på Mortensrud. Oslo tingrett mente vilkåret var «myndighetsmisbruk», og konkluderte med at vedtaket var ugyldig.   Kommuner har i reguleringsplan adgang til å fastsette hvordan et område skal…

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik”

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik” Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. For å kreve prisavslag etter denne bestemmelsen må det foreligge en verdireduserende mangel. Les gjerne artikkelen “Foreligger det en mangel ved din bolig”. I denne saken var en leilighet opplyst med 112 kvadratmeter, mens de faktiske forhold var på 102 kvadratmeter.…

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger Enkelte eiendommer kan være underlagt visse rådighetsbegrensninger. Dette kan være i form av for eksempel negative servitutter eller offentlige reguleringsplaner. Hvilken betydning har det for deg? HR-2018-2346-A Høyesterettsavgjørelsen HR-2018-2346-A illustrerer hvordan en rådighetsbegrensning kan tolkes i et bestemt tilfelle. Dommen kan leses i sin helhet på domstol.no. Saken gjaldt et par som hadde kjøpt…

Krenkelse av grunneiers strandrett

Krenkelse av gruneiers strandrett I Høyesterettsdom HR-2019-280-A ble det tatt stilling til om en grunneiers strandrett var krenket. I tillegg ble betydningen av at grunneieren hadde forholdt seg passiv til utbyggingen over lengere tid, vurdert. I artikkelen “Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen” kan du lese hva som ligger i standretten. Sakens…