Selgers risiko for rådighetsbegrensninger

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger Enkelte eiendommer kan være underlagt visse rådighetsbegrensninger. Dette kan være i form av for eksempel negative servitutter eller offentlige reguleringsplaner. Hvilken betydning har det for deg? HR-2018-2346-A Høyesterettsavgjørelsen HR-2018-2346-A illustrerer hvordan en rådighetsbegrensning kan tolkes i et bestemt tilfelle. Dommen kan leses i sin helhet på domstol.no. Saken gjaldt et par som hadde kjøpt…

Hvilken eierform passer for deg?

Hvilken eierform passer for deg? Når man skal kjøpe bolig kan det være vanskelig å vite hvilke eierform for bolig man bør velge. Enkelte eierformer kan gi større fleksibilitet hva angår salg og utleie, mens andre kan ha visse begrensninger når det kommer til for eksempel utleie, men være mer prisgunstige alternativer. Selveierbolig Selveierbolig kan…

Servitutter

Servitutter Har du kjøpt en eiendom hvor det påhviler en servitutt? Vi forklarer deg hva en servitutt er. Hva er en servitutt? En servitutt er en form for heftelse som påhviler en eiendom og reguleres av servituttloven. Det skilles mellom positive og negative servitutter. En negativ servitutt hindrer grunneieren fra å bruke egen eiendom på…