Er du misfornøyd med leieboligen?

Er du misfornøyd med leieboligen? Hva gjør du når du har inngått en leiekontrakt, men er misfornøyd med leieboligen? Vi bistår deg med advokathjelp i din sak. Avtaler om leie av bolig reguleres av husleieloven. Husleieloven kan som utgangspunkt ikke fravikes til ugunst for leietakeren, jf. lovens § 1-2. Med andre ord kan ikke partene inngå en avtale…

Konflikt i sameiet

Konflikt i sameiet Det finnes mange grunner til oppløsning av et sameie. Sameieforhold kan opphøre på grunn av konflikt, eller det kan oppløses fordi en sameiepart ønsker å frigjøre kapital. Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt i sameier. Sameierne kan ha ulik interesse i sameiegjenstanden, og konflikt om gjenstandens bruk eller vedlikehold kan…

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold

Ansvarsbefriende hindring i eiendomsforhold Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes. Dette innebærer at en kontraktspart som bryter sine forpliktelser etter avtalen som hovedregel må stå til ansvar overfor motparten.  Et unntak fra denne hovedregelen er de tilfellene hvor det foreligger en ansvarsbefriende hindring. I denne artikkelen forklarer vi hva unntaket innebærer, og gir deg…

Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova?

Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova? Har du kjøpt en bolig og er usikker på om kjøpet reguleres av avhendings- eller bustadoppføringslova? Vi gir deg svaret. Avhendingslova § 1-1 Avhending Det følger av avhendingslova § 1-1 (1) at loven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Med “avhending” menes overføring av…

Har du kontrakt med håndverkeren?

Har du kontrakt med håndverkeren? Ved å ha en kontrakt som regulerer arbeidsforholdet mellom deg og håndverkeren kan du unngå mange tvister. Mange inngår muntlige arbeidsavtaler om reparasjon, vedlikehold, ombygging og lignende. At det ikke inngås kontrakter kan skyldes at det ofte er snakk om småjobber eller en “det går sikkert fint”-holdning fra forbrukerens side.…