Er du misfornøyd med leieboligen?

Er du misfornøyd med leieboligen? Hva gjør du når du har inngått en leiekontrakt, men er misfornøyd med leieboligen? Vi bistår deg med advokathjelp i din sak. Avtaler om leie av bolig reguleres av husleieloven. Husleieloven kan som utgangspunkt ikke fravikes til ugunst for leietakeren, jf. lovens § 1-2. Med andre ord kan ikke partene inngå en avtale…