Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova?

Reguleres kjøpet av avhendings- eller bustadoppføringslova? Har du kjøpt en bolig og er usikker på om kjøpet reguleres av avhendings- eller bustadoppføringslova? Vi gir deg svaret. Avhendingslova § 1-1 Avhending Det følger av avhendingslova § 1-1 (1) at loven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Med “avhending” menes overføring av…

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere

Arkitektfirma må betale millioner til boligkjøpere  I begynnelsen av februar 2020 kom Høyesterett med en ny domsavgjørelse mot et arkitektfirma. Dommen har betydning for hvor langt erstatningsansvaret strekker seg overfor utenforstående tredjemenn. Har du behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av en bolig? Vi hjelper deg. I HR-2020-312-A tok Høyesterett stilling til om…

Skygger naboens trær for eiendommen din?

Skygger naboens trær for eiendommen din? Mange konflikter som oppstår i naboforhold omhandler naboens trær eller naboens hekk. Mange ønsker seg best mulig solforhold eller utsikt, og kunne tenkt seg treet på naboeiendommen fjernet. På den andre siden ønsker kanskje naboen å skjerme innsynet på sin eiendom ved å beholde trær eller andre forekomster på…