Rt. 2002 s. 1425

Rt. 2002 s. 1425 I Bukkebo-dommen (Rt. 2002 s. 1425) foretok Høyesterett en mangelsvurdering av en bolig solgt “som den er”. Før kjøpets inngåelse hadde selgeren opplyst kjøper om at boligen hadde problemer med vanninntrengning. Kjøperen var med andre ord klar over feilen, men det viste seg at utbedringskostnadene ble høyere enn antatt. Hadde eiendommen…