Når kan du holde tilbake husleien?

Når kan du holde tilbake husleien? Kan leietakeren holde tilbake husleien? I hvilke tilfeller og i hvilken utstrekning er det lovlig? Vi gir deg svaret, og tilbyr advokathjelp ved behov. Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag (leie av bolig). Som hovedregel er loven ufravikelig med mindre det er til gunst for leietaker, jf.…

Har du funnet borebiller i din bolig?

Har du funnet borebiller i din bolig? Borebiller er et utbredt skadedyr som angriper fuktig tremateriale. Skadedyrene er av en størrelse på 2,5-4 millimeter lange og kjennetegnes ved en brunstripete rygg. Mange bekymringer og spørsmål dukker opp når man oppdager skadedyr som borebiller i en nykjøpt bolig. Hvem sin skyld er dette? Kan dette utgjøre en mangel? Og…

Rt. 2002 s. 1425

Rt. 2002 s. 1425 I Bukkebo-dommen (Rt. 2002 s. 1425) foretok Høyesterett en mangelsvurdering av en bolig solgt “som den er”. Før kjøpets inngåelse hadde selgeren opplyst kjøper om at boligen hadde problemer med vanninntrengning. Kjøperen var med andre ord klar over feilen, men det viste seg at utbedringskostnadene ble høyere enn antatt. Hadde eiendommen…