Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?  

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?   Oslo kommune  krevde at Selvaag Bolig måtte finansiere og gjennomføre utbyggingen av en turvei for å få tillatelse  til å bygge  ut  et boligfelt på Mortensrud. Oslo tingrett mente vilkåret var «myndighetsmisbruk», og konkluderte med at vedtaket var ugyldig.   Kommuner har i reguleringsplan adgang til å fastsette hvordan et område skal…

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan  Hva er en reguleringsplan?  En reguleringsplan er en kommunal plan som regulerer hvordan et område skal anvendes og bebygges.  At et område er regulert i reguleringsplan innebærer at den private part som utgangspunkt ikke har adgang til å realisere prosjekter som strider mot reguleringsplanen, med mindre kommunen gir dispensasjon. Dispensasjon fra reguleringsplan Kommunen har adgang…