Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik”

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik” Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. For å kreve prisavslag etter denne bestemmelsen må det foreligge en verdireduserende mangel. Les gjerne artikkelen “Foreligger det en mangel ved din bolig”. I denne saken var en leilighet opplyst med 112 kvadratmeter, mens de faktiske forhold var på 102 kvadratmeter.…