Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?  

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?   Oslo kommune  krevde at Selvaag Bolig måtte finansiere og gjennomføre utbyggingen av en turvei for å få tillatelse  til å bygge  ut  et boligfelt på Mortensrud. Oslo tingrett mente vilkåret var «myndighetsmisbruk», og konkluderte med at vedtaket var ugyldig.   Kommuner har i reguleringsplan adgang til å fastsette hvordan et område skal…

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan  Hva er en reguleringsplan?  En reguleringsplan er en kommunal plan som regulerer hvordan et område skal anvendes og bebygges.  At et område er regulert i reguleringsplan innebærer at den private part som utgangspunkt ikke har adgang til å realisere prosjekter som strider mot reguleringsplanen, med mindre kommunen gir dispensasjon. Dispensasjon fra reguleringsplan Kommunen har adgang…

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik”

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik” Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. For å kreve prisavslag etter denne bestemmelsen må det foreligge en verdireduserende mangel. Les gjerne artikkelen “Foreligger det en mangel ved din bolig”. I denne saken var en leilighet opplyst med 112 kvadratmeter, mens de faktiske forhold var på 102 kvadratmeter.…

Reklamasjon ved boligkjøp

Reklamasjon ved boligkjøp Dersom det foreligger en mangel ved din bolig må du reklamere i tide for at kravene dine ikke skal bortfalle. Det samme gjelder dersom du står ovenfor en forsinkelse knyttet til ditt boligkjøp. En reklamasjon er et varsel til selger om at det foreligger et avtalebrudd og at man ønsker å gjøre…

Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-9 med lovkommentar Avhending av fast eiendom reguleres avhendingslova. Dette innebærer kjøp, salg eller bytte av typisk enebolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet, tomt eller hytte. Lovens kapittel 3 omhandler krav til boligens tilstand og er det rettslige grunnlaget for når det foreligger mangler. Avhendingslova § 3-9 regulerer mangler ved kjøp som er gjort med “som…

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-8 med lovkommentar Selv om det ikke foreligger feil ved eiendommen kan mangelsspørsmålet oppstå. Det kan utgjøre en mangel at opplysningene som er gitt ikke er i overensstemmelse med hvordan eiendommen faktisk er. Opplysningsplikten etter avhendingslova reguleres av § 3-7 og § 3-8. I disse bestemmelsene skiller vi mellom opplysningssvikt og opplysningsrisiko. Opplysningsrisiko er når det er gitt…

Avhendingslova § 3-7 med lovkommentar

Avhendingslova § 3-7 med lovkommentar Kan du egentlig forvente at boligselgeren opplyser deg om alle forhold rundt eiendommen du skal kjøpe? Hvilke forhold er det i så fall greit å ikke opplyse om? Hvis selgeren ikke opplyser om sentrale forhold ved eiendommen vil det kunne anses som en mangel, men det er viktig å være klar over at det ikke…