Slik blir du eier av festetomt

Slik blir du eier av festetomt Tomtefeste vil si langtidsleie av grunn til hus som festeren har eller får på annen manns tomt. Med andre ord innebærer et tomtefesteforhold at festeren eier et hus på leid grunn. Tomtefeste er én av flere mulige eierformer som du kan lese om i artikkelen Hvilken eierform passer for deg?.…

Prisavslag for innvendig byggefeil

Prisavslag for innvendig byggefeil Hvis du har kjøpt en mangelfull bolig, kan du ha krav på prisavslag selv om det er tatt et “som den er”-forbehold. Ta kontakt med oss så bistår vi deg i din sak. LG-2018-153733 Prisavslagskrav som følge av feil ved boligkonstruksjonen ble fremsatt i LG-2018-153733. Boligen, som var oppført i 1980,…

Du kan kreve garanti av entreprenøren

Du kan kreve garanti av entreprenøren Har du planer om å bygge bolig? Det er mange som drømmer om å bygge egen bolig, og da er det viktig å være kjent med reglene i bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova kommer til anvendelse når en forbruker og næringsdrivende inngår avtale om oppføring av bolig. Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren…

Tidsfrist for overtakelse av nyoppført bolig

Tidsfrist for overtakelse av nyoppført bolig Ved bygging av nye boliger er det av betydelig interesse for kjøper å vite når boligen kan overtas. Dersom overtakelse blir forsinket vil det kunne føre til uforutsigbarhet og ekstrautgifter for kjøper. Du bør derfor sørge for at det fastsettes en tidsfrist for overtakelse i kontrakten. Er det avtalt…