Selgers risiko for rådighetsbegrensninger

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger Enkelte eiendommer kan være underlagt visse rådighetsbegrensninger. Dette kan være i form av for eksempel negative servitutter eller offentlige reguleringsplaner. Hvilken betydning har det for deg? HR-2018-2346-A Høyesterettsavgjørelsen HR-2018-2346-A illustrerer hvordan en rådighetsbegrensning kan tolkes i et bestemt tilfelle. Dommen kan leses i sin helhet på domstol.no. Saken gjaldt et par som hadde kjøpt…