Krenkelse av grunneiers strandrett

Krenkelse av gruneiers strandrett I Høyesterettsdom HR-2019-280-A ble det tatt stilling til om en grunneiers strandrett var krenket. I tillegg ble betydningen av at grunneieren hadde forholdt seg passiv til utbyggingen over lengere tid, vurdert. I artikkelen “Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen” kan du lese hva som ligger i standretten. Sakens…