Selgers risiko for rådighetsbegrensninger

Selgers risiko for rådighetsbegrensninger Enkelte eiendommer kan være underlagt visse rådighetsbegrensninger. Dette kan være i form av for eksempel negative servitutter eller offentlige reguleringsplaner. Hvilken betydning har det for deg? HR-2018-2346-A Høyesterettsavgjørelsen HR-2018-2346-A illustrerer hvordan en rådighetsbegrensning kan tolkes i et bestemt tilfelle. Dommen kan leses i sin helhet på domstol.no. Saken gjaldt et par som hadde kjøpt…

Når har du rett til å heve?

Når har du rett til å heve? Ofte avdekkes det mangler ved boligkjøp. Forsinkelse i forbindelse med overtakelse kan også oppstå. Ved et omfattende avtalebrudd kan det være fristende å gå fra hele kjøpsavtalen. Det er dette som kalles å heve. Rettsgrunnlaget for å heve kjøpet av en bolig finner vi i avhendingslova § 4-3…

Krenkelse av grunneiers strandrett

Krenkelse av gruneiers strandrett I Høyesterettsdom HR-2019-280-A ble det tatt stilling til om en grunneiers strandrett var krenket. I tillegg ble betydningen av at grunneieren hadde forholdt seg passiv til utbyggingen over lengere tid, vurdert. I artikkelen “Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen” kan du lese hva som ligger i standretten. Sakens…

Blir du rammet av det nye lovforslaget?

Blir du rammet av det nye lovforslaget? Regjeringen har utarbeidet et nytt lovforslag som skal styrke boligkjøpers stilling. Det er foreslått en rekke endringer i avhendingslova (les lovforslaget på regjeringen.no). Hvilke endringer er foreslått? Blant annet er det foreslått å fjerne muligheten til å selge bolig “som den er“. Dette vil medføre at selger i…

Bad var 20 år eldre enn opplyst

Bad var 20 år eldre enn opplyst Finansklagenmnda behandlet nylig en sak der badet viste seg å være 20 år eldre enn opplyst. Saken kan leses i sin helhet her. Uriktige opplysninger utgjør en kjøpsrettslig mangel. Sakens faktum Boligen, som lå på Nesodden, ble solgt for 6 830 000 kroner. I prospektet stod det at…

Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen

Dette bør du vite dersom eiendommen grenser til sjøen Eiendommer som grenser til sjøen har blitt stadig mer populære. Mange ønsker en eiendom med mulighet for båtliv, bading, fisking og havutsikt. Det er disse godene ved en strandeiendom som gjerne betegnes som “strandrett”. Strandrett omfatter også rett til utfylling i sjøgrunnen, vern mot forurensning og…

Slik unngår du å gå i bolig-fella

Slik unngår du å gå i bolig-fella Å kjøpe bolig er blant de største avgjørelsene man tar. Dessverre lar mange seg rive med i prosessen, og glemmer å stille de kritiske spørsmålene. Hvordan unngår du å gå i bolig-fella? Vær spesielt obs på tegn til fukt Nordmenns største frykt ved kjøp av ny bolig er…