Servitutter

Servitutter Har du kjøpt en eiendom hvor det påhviler en servitutt? Vi forklarer deg hva en servitutt er. Hva er en servitutt? En servitutt er en form for heftelse som påhviler en eiendom og reguleres av servituttloven. Det skilles mellom positive og negative servitutter. En negativ servitutt hindrer grunneieren fra å bruke egen eiendom på…

Selger kan få større ansvar

Selger kan få større ansvar En ny lovendring innebærer at det vil bli slutt på at selger kan fraskrive seg ansvar ved salg av bolig ved å selge den “som den er” (les lovforslaget på regjeringen.no sine nettsider). Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyser til Aftenposten at det skal være lov å selge dårlige boliger,…