Hvem har ansvar for å brannsikre boligen?

Hvem har ansvar for å brannsikre boligen? Julen er her, adventsstaken står på bordet og boligen dufter av deilige juleduftlys. Juletiden er ikke den samme dersom stearinlysene ikke er tent, men det gjelder å passe godt på slik at julekosen bevares. Levende lys er nemlig en versting i boligbrannstatistikken. For å unngå en røyklagt leilighet er…

Når kan du kreve dagmulkt?

Når kan du kreve dagmulkt? Dagmulkt er et beløp en leverandør må betale for hver dag en ytelse er levert for sent. Dersom en privatperson inngår en avtale med en entreprenør om oppføring av bolig, vil bustadoppføringslova komme til anvendelse. Hvis du har behov for advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av bolig er…

Når kan du holde tilbake husleien?

Når kan du holde tilbake husleien? Kan leietakeren holde tilbake husleien? I hvilke tilfeller og i hvilken utstrekning er det lovlig? Vi gir deg svaret, og tilbyr advokathjelp ved behov. Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag (leie av bolig). Som hovedregel er loven ufravikelig med mindre det er til gunst for leietaker, jf.…

Har du funnet borebiller i din bolig?

Har du funnet borebiller i din bolig? Borebiller er et utbredt skadedyr som angriper fuktig tremateriale. Skadedyrene er av en størrelse på 2,5-4 millimeter lange og kjennetegnes ved en brunstripete rygg. Mange bekymringer og spørsmål dukker opp når man oppdager skadedyr som borebiller i en nykjøpt bolig. Hvem sin skyld er dette? Kan dette utgjøre en mangel? Og…

Rt. 2002 s. 1425

Rt. 2002 s. 1425 I Bukkebo-dommen (Rt. 2002 s. 1425) foretok Høyesterett en mangelsvurdering av en bolig solgt “som den er”. Før kjøpets inngåelse hadde selgeren opplyst kjøper om at boligen hadde problemer med vanninntrengning. Kjøperen var med andre ord klar over feilen, men det viste seg at utbedringskostnadene ble høyere enn antatt. Hadde eiendommen…

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?  

Kan kommunen pålegge utbygger å bekoste turvei for 1,6 millioner kr?   Oslo kommune  krevde at Selvaag Bolig måtte finansiere og gjennomføre utbyggingen av en turvei for å få tillatelse  til å bygge  ut  et boligfelt på Mortensrud. Oslo tingrett mente vilkåret var «myndighetsmisbruk», og konkluderte med at vedtaket var ugyldig.   Kommuner har i reguleringsplan adgang til å fastsette hvordan et område skal…

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplan  Hva er en reguleringsplan?  En reguleringsplan er en kommunal plan som regulerer hvordan et område skal anvendes og bebygges.  At et område er regulert i reguleringsplan innebærer at den private part som utgangspunkt ikke har adgang til å realisere prosjekter som strider mot reguleringsplanen, med mindre kommunen gir dispensasjon. Dispensasjon fra reguleringsplan Kommunen har adgang…

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik”

Rt. 2003 s. 612 “Arealavvik” Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. For å kreve prisavslag etter denne bestemmelsen må det foreligge en verdireduserende mangel. Les gjerne artikkelen “Foreligger det en mangel ved din bolig”. I denne saken var en leilighet opplyst med 112 kvadratmeter, mens de faktiske forhold var på 102 kvadratmeter.…